Księga Ruty – Mitologia Słowian

Księga RutyKsięga Ruty jest drugim z czterech tomów „Mitologii Słowian”.

Mitologia Słowian to pierwsza w historii literatury próba odtworzenia wierzeń, religii i bajecznych dziejów Słowian w zamkniętym kształcie mitologii.

Księga Ruty to Wielki Tajemnik Słowian zawierający możliwie pełny zapis wierzeń, podań, mitów, legend, obrzędów i rytuałów religijnych, wiedzy magicznej czyli kultury duchowej, jaką wytworzyła cała Słowiańszczyzna na przestrzeni trzech i pół tysiąca lat obecności w dziejach. W zamierzeniu autora cztery księgi mają dać przystępny dla przeciętnego czytelnika, atrakcyjny w formie obraz kultury duchowej i materialnej naszych przodków, która stanowi o poczuciu zakorzenienia każdego z nas we wspólnocie jaką jest Polska, Słowiańszczyzna, a szerzej również Europa czy kultura indoeuropejska.

Zebrane mity i podania – z obszaru od Bałkanów po Polskę i od Połabia po wschodnie krańce Ukrainy i Rosji – zostały skomponowane w jedną całość, tworząc zrąb mitologii starosłowiańskiej. Jest to beletrystyczna, chronologiczna opowieść o tym, co działo się od stworzenia świata po czas mitycznych początków pierwszych państw słowiańskich.

Doskonałym uzupełnieniem artystycznym są reprodukcje prac graficznych, obrazów i rzeźb  znanego polskiego grafika i malarza, cenionego bardziej w Szwecji niż Polsce – Jerzego Przybyła. Książka zawiera ponad 50 wizerunków bogów, map i schematów.

Księga Ruty jest drugim tomem czterotomowej całości nazywanej „Wielkim Tajemnikiem Słowian” lub „Słowiańską Bają”.  Zawiera ona Taje od Dziewiętnastej do Dwudziestej Czwartej. W tajach owych znajdują odzwierciedlenie następujące mitologiczne i dziejowe wydarzenia w Królestwie SIS:

Taja Osiemnasta

Dziełania Bogów względem Ziemi i Zerywanów

według tobolarów z Uznamu, mudrów z Uroczysk Nadbodańskich, kazicielek z Ortela Nadbołotońskiego oraz prawicielek kątyny Jadźwingów (Jąćwindów) w Szurpiłach.

Taja Dziewiętnasta

Ostatnie Dni Starej Koliby

według zorjów pałkińskich kąciny Łady i rzekaczy plemienia Łyskowiców z kącin Body oraz Lela ze Świętej Góry Pałki, a także mudrów-żegłów cakońskich i skyrtyjskich ze Skryty.

Taja Dwudziesta

Przedtajowojnie

według żerców ze Spałkalisza i kapłanów wielkiego plemienia Średczan, to jest guślarów z Sierdza, stróży-wieszczyc Jelony z Serdiki i smerdów z Serdca.

Taja Dwudziesta Pierwsza

Wojna o Taje

według mudrów Body ze Świętej Góry Pałki, tobolarów Drzewian z Mienia i znachorek z kapiszty Chorzycy w plemieniu Tajów Żywicy w beskidzkim Borze Tajch.

Taja Dwudziesta Druga

Zakończenie Wojny o Taje – Lęgia

według mudrów ze światliszcza Przepląta w Kosowym Polu, tobolarów plemienia Radęców z wielkiego Ludu Wędów, którzy aż nad Rynem-Granią i Mieniem osiedli i znachorek-zaklinaczek Siedmiorodzkich z Pliski.

Taja Dwudziesta Trzecia

Opisanie Wielkiej Skołotii, czyli Królestwa Sis. Najdawniejsze dzieje Skołotii Lądyjskiej i Mazyjskiej. Odrodzenie Czaroduny – Łyskowice, Pałkini, Harowie. Wygnanie Panów z Gór Kamiennych. Dzieje Bogtoharii i Misja Żar-zdusza. Święta Góra Pałki, Świątynia Dziewięciu Kręgów

według żerców Świątyni Dziewięciu Kręgów z Łysogór, czarowników świątyni Chorsa i kudałów Świątyni Światła Świata z Góry Chełm pod Krakowem-Caroduną oraz kudałów z Góry Kałdus-Chełm pod Chełmnem.

Taja Dwudziesta Czwarta

Dzieje Nurusji, Stara i Nowa Ziemica Nurusów

według toblaczy Zoderów-Zoderchów znad Odry i Dunaju, wetigów plemienia Radęcwędów znad Mienia i Radęcy, dziekanów Świątyni Kauków w Dzielnicy i Świątyni Czarnogłowa w Kamieniu oraz kudawów harskich Świątyni Dziewięciu Kręgów ze Świętej Góry Pałki, a także harów Rakoszanów z Hardagonu pod Górą Dagów, Koszebów ze Świętego Kręgu Matki Ziemi i Matki Lasów znad Jeziora Harzykowskiego i z kąciny Plątwy-Koszy w Kościerzynie.

Pierwszą część Mitologii Słowian stanowi „Księga Tura

Książka jest do nabycia w księgarni internetowej wydawnictwa Slovianskie Slovo:

Przejdź do księgarni »»