Miliardy białych płatków

Miliardy białych płatkówMiliardy białych płatków to fantastyka socjologiczna. Na odległej, niegościnnej  planecie mieszkańcy przeczekują okres ciężkiej, mroźnej zimy w letargu zimowym w specjalnych schronach.

Wiosną intensywnie wybucha bogate życie roślinne i zwierzęce, cała przyroda aż buzuje od nadmiaru energii. Mieszkańcy świata przygotowując się do kolejnej zimy toczą zawzięte spory polityczne. W laboratoriach przypadkiem udaje się odkryć środek, który nie wywoła zimowego letargu i posiadaczowi leku pozwoli zdobyć w czasie zimy władzę nad całym światem.

Miliardy białych płatków to to druga, po Próbie Inwazji, książka Czesława Białczyńskiego z kręgu political-fiction, czy też fantastyki socjologicznej, która po raz kolejny bierze na celownik totalitarne społeczeństwo. Powieść złożona w wydawnictwie KAW w roku 1979 przeleżała 4 lata i została wydana po raz pierwszy w roku 1983.

Druga powieść Białczyńskiego, która wyznaczała nurt polskiej fantastyki rozpowszechniającej ideę o[poru społecznego wobec totalitarnej władzy. Wyszła w formie zeszytu w wydawnictwie KAW w nakładzie 100.000 egzemplarzy. Za prekursorów gatunku political-fiction/fantastyka socjologiczna uznano jednakże innych autorów, których teksty okazały się bardziej strawne dla systemu politycznego PRL, takich jak Janusz A. Zajdel, Rafał A. Ziemkiewicz, Edmund Wnuk-Lipiński, czy inni. Narracja PRL-owska w kulturze ogólnie, a w krytyce literackiej szczególnie utrzymuje się wciąż w III RP także w roku 2017. Ciągle uparcie odmawia się więc Czesławowi Białczyńskiemu, i jego powieści Próba Inwazji oraz Miliardy białych płatków, należnego mu miejsca wśród prekursorów gatunku political-fiction/fantastyki socjologicznej w Polsce.

Książka jest do nabycia w księgarni internetowej SOLARIS:

Przejdź do księgarni »»